Ứng dụng tiềm năng con người hỗ trợ sức khỏe

Tiem nang con nguoi   »    Hoạt động   »    LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI đã diễn ra tại HÀ NỘI, ngày 28 tháng 1 năm 2018

LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI đã diễn ra tại HÀ NỘI, ngày 28 tháng 1 năm 2018

24/01/2018 08:01:24

  KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG 5 NĂM CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI (2012-2017)

http://hanoitv.vn/ban-tin-thoi-su-cv218/

http://quochoitv.vn/ Videos/kinh-te-xa-hoi/2018/1/ 5-nam-thanh-lap-vien-nghien- cuu-va-ung-dung-tiem-nang-con- nguoi-/169307..

 

 Quá trình hình thành Viện Sau 10 năm hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã có những thành công đáng kể, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Hội đồng Trung tâm đứng đầu là Giáo sư Phan Anh, nhận thấy không thể thỏa mãn với những gì đã đạt được và đã đưa ra một Đề án nhằm nâng cấp Trung tâm thành Viện nghiên cứu (2007). Tuy vậy tình hình khi đó có nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được Dự án. Cuối năm 2011, đầu năm 2012, trước yêu cầu nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người ngày càng cao, được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, một số nhà khoa học, cán bộ quản lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và một số cơ quan khác đã nhất trí xây dựng một Viện Nghiên cứu. - Đầu năm 2012, Hội đồng sáng lập Viện NC&UD TNCN gồm 14 cán bộ khoa học và quản lý đã được thành lập do Giáo sư TSKH Phan Anh làm chủ tịch. Trong phiên họp đầu tiên ngày 16-3-2012, Hội đồng sáng lập đã đề cử GS Phan Anh làm Chủ tịch Hội đồng Viện và GS Phạm Minh Hạc làm Viện trưởng và cử Ban thường trực của Hội đồng – Bộ máy lãnh đạo lâm thời này có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ và mọi điều kiện để tiến tới chính thức thành lập Viện. - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người được thành lập theo Quyết định số 760/QĐ-LHHVN, do GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ký ngày 14/11/2012 và bổ nhiệm GS.VS Phạm Minh Hạc làm Viện trưởng. Ngay sau đó, ngày 13/12/2012 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đã ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện và ngày 17/12/2012 Bộ Công an đã cấp dấu, xác nhận tư cách pháp nhân của Viện. Như vậy, từ ngày 18/12/2012 Viện NC&UD TNCN đã có đủ căn cứ pháp lý để tiến hành hoạt động. Ngày 27-01-2013 Viện đã tổ chức trang trọng lễ ra mắt. Từ đó, Viện không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ mà việc quan trọng đầu tiên là xây dựng đội ngũ lãnh đạo Viện

Trong 5 năm qua có rất nhiều cán bộ nghiên cứu, những người có khả năng đặc biệt, những người quan tâm đến và muốn đóng góp trí tuệ, sức lực cho Viện đã tình nguyện tham gia Viện. 10 Tính đến ngày 31/12/2017, số lượng cán bộ và cộng tác viên của Viện có 139 người, trong đó có 7 GS, 8 PGS, 10 TS, 8 Thạc sỹ và trên 60 cán bộ có trình độ đại học; và hàng trăm cộng tác viên của Viện thuộc đủ các lãnh vực.

Kết quả hoạt động NCKH của Viện :

Các hướng nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn đã sớm được xác định, trọng tâm về tiềm năng và khả năng đặc biệt của con người: - Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tiềm năng con người; - Nghiên cứu và đánh giá khả năng đặc biệt của con người; - Nghiên cứu lĩnh vực văn hóa tâm linh. Năm năm qua, hoạt động NCKH và triển khai ứng dụng đã tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học, các nhà quản lý tâm huyết và rất nhiều những người có khả năng đặc biệt – chung tay, chung sức, tận tụy, kiên trì thực hiện các đề tài, các chương trình nghiên cứu khảo nghiệm. Khó khăn lớn nhất là nhiều năm qua không có kinh phí để thực hiện đề tài. Tuy nhiên, Viện cũng như một số đơn vị chuyên môn vẫn tự huy động vốn để thực hiện một số đề tài và các chương trình ứng dụng.

 

Kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Trong 5 năm qua,

hoạt động triển khai ứng dụng của các đơn vị trong Viện rất đa dạng và đạt được hiệu quả đáng ghi nhận. Viện cũng xây dựng nhiều đề án nghiên cứu ứng dụng lớn phục vụ xã hội nhưng chưa được phê duyệt do khó khăn kinh tế chung. Việc đúc rút kinh nghiệm và tổng kết các khía cạnh khoa học để bổ sung cho hoạt động nghiên cứu còn chưa rõ nét. Mặt khác, tại một số đơn vị trong hoạt động triển khai ứng dụng còn chưa có sự liên kết rộng để khai thác thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị. Trong 5 năm qua, hoạt động triển khai ứng dụng của Viện và các đơn vị chuyên môn thể hiện ở các công việc sau:

  Tìm hài cốt liệt sỹ

Đây là nhiệm vụ lớn thể hiện rõ vai trò, uy tín của Viện đối với cộng đồng. Nhiệm vụ này đã được tiến hành xuyên suốt, liên tục trong nhiều năm, trên địa bàn rộng khắp cả nước và đạt hiệu quả.

Chữa bệnh không dùng thuốc

Trong hoạt động ứng dụng, việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng khả năng đặc biệt và bằng các phương pháp dân gian là loại hình hoạt động đa dạng nhất, rõ nét của Viện - được hầu hết các đơn vị triển khai. Trong nhiều Hội nghị và Hội thảo, Lãnh đạo Viện đã xác định hoạt động chữa bệnh không dùng thuốc là xu hướng của cộng đồng hiện nay, đang và sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện.

Tư vấn và hóa giải vướng mắc tâm linh

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC NHỮNG NĂM TỚI

 

 1. Nội dung nghiên cứu chủ yếu trong những năm tới:
 2. 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn về tiềm năng con người và khả năng đặc biệt của con người nhằm góp phần luận giải, làm sáng tỏ một số hiện tượng đặc biệt trong đời sống xã hội, một số vấn đề liên quan đến siêu hình và tác động qua lại giữa hữu hình và siêu hình, từ đó đóng góp cho xã hội cơ sở nhận thức đúng về những khả năng đặc biệt, về các hiện tượng siêu hình – một lĩnh vực mà xã hội đang quan tâm, đồng thời đưa ra các đề xuất mới về các nội dung nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng và khả năng đặc biệt của con người cần tiếp tục nghiển cứu sâu cho giai đoạn tiếp theo. 23

1.2: Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng và khả năng đặc biệt của con người vào thực tế đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, an ninh quốc phòng và đề xuất các giải pháp thực hiện trong điều kiện hiện nay tại Việt Nam, thông qua đó có những gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý trong việc thúc đẩy phát triển ứng dụng và quản lý một lĩnh vực khoa học mới.

 1. 3: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về cơ sở khoa học và thực tiễn khả năng đặc biệt của con người trong việc nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh trong cộng đồng không dùng thuốc và có các yếu tố siêu hình.
 2. 4: Phát hiện, trắc nghiệm, phân tích, đánh giá, tổng hợp và từng bước xây dựng Kho dữ liệu về những người có khả năng đặc biệt và đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý đối với những người có khả năng đặc biệt, tạo môi trường thuận lợi để họ phát huy khả năng và có những đóng góp tích cực cho xã hội, cho cộng đồng. 1.5: Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người”.
 3. Nội dung ứng dụng chủ yếu:

 2.1. Tăng cường tìm mộ tập thể các liệt sĩ, động viên khuyến khích các nhà ngoại cảm dấn thân vào công cuộc đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh.

2.2. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chữa bệnh không dùng thuốc, chữa những bệnh liên quan đến những năng lượng xấu; nghiên cứu ứng dụng phổ biến các phương pháp tập luyện, thiền nhằm khai thác khả năng tiềm ẩn của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe.

2.3. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo góp phần ổn định và phát triển đời sống xã hội.

 1. Đầu tư cho hoạt động của “Câu lạc bộ Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người”.
 2. Đẩy mạnh sự liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng để nâng cao uy tín của Viện, đúng tầm của một Viện nghiên cứu. Thực hiện xã hội hóa công tác nghiên cứu và ứng dụng của Viện.
 3. Tăng cường công tác truyền thông của Viện, đầu tư cho công tác xuất bản.
 4. Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của Viện. Tiếp tục tìm kiếm trụ sở Viện. Tăng cường hoạt động của Ban Vân động tài trợ.
 5. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội thảo quốc tế vào thời điểm thích hợp.
 6. Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo Viện và các đơn vị. Mở rộng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

 

Trong 5 năm qua có rất nhiều cán bộ nghiên cứu, những người có khả năng đặc biệt, những người quan tâm đến và muốn đóng góp trí tuệ, sức lực cho Viện đã tình nguyện tham gia VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI; Lễ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP VIỆN đã  diễn ra tại HÀ NỘI, ngày 28 tháng 1 năm 2018