Ứng dụng tiềm năng con người hỗ trợ sức khỏe

Đào tạo

22 05 2017

7 khả năng siêu nhiên của con người

Khả năng nghe màu và nếm màu sắc, định vị bằng tiếng vang, nhìn thấy vầng hào quang xung quanh người khác là những giác quan siêu nhiên mà ít người sở hữu.

22 05 2017

Kỳ lạ người nhìn được 99 triệu màu

Sau 20 năm tìm hiểu, một nhà khoa học tận tâm vừa phát hiện ra người phụ nữ có thể nhìn thấy 99 triệu màu sắc hơn người bình thường.

22 05 2017

Con người có thật sự chỉ có 5 giác quan?

Hầu hết chúng ta đều đồng tình rằng con người có năm giác quan. Hẳn vậy, vì nếu không, bộ phim nổi tiếng về một cậu bé có khả năng cảm nhận những điều huyền bí đã chẳng được đặt tên "Giác quan thứ Sáu".